Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 190/19 z dnia 30 października 2019 r. (znak: IR–V.7840.176.2019.8), dla inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu przez rzekę Mogilnicę w ciągu drogi krajowej nr ..

... 32 w m. Kotowo”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.12.2019 do 27.12.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.12.2019 - 00:12
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2019 - 00:05