Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 196/19 z dnia 18 listopada 2019 r. (znak: IR–V.7840.199.2019.8), dla inwestycji pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Napachanie”

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.12.2019 do 27.12.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.12.2019 - 00:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2019 - 00:05