Obwieszczenie wojewody wielkopolskiego z dnia 9.09.2016 r. o przekazaniu do WSA w Poznaniu skarg na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8.07.2016 r. (znak IR-III.7821.5.2016.4) uchylającą częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 2/2016 z dnia ...

Treść archiwalna

... 29.03.2016 r. (znak WD.6740.26.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Morelowej w Przeźmierowie (ciąg pieszo-jezdny) - włączenie w ul. Wiosny Ludów, zleconego pn. „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Morelowej w Przeźmierowie - włączenie w ul. Wiosny Ludów”, powiat poznański, województwo wielkopolskie, i orzekającą w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 września 2016 r. do dnia 28 września 2016 r.

Autor: Ewa Ślęzak-Jarczyńska
Data utworzenia: 09.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2016 - 07:06