Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z miany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 113/Z/18 wydanej w dniu 31 października 2018 r. dla inwestycji pn. „ Prace na ...

Treść archiwalna

...  linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265 w zakresie układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia i instalacji sanitarnych, konstrukcji budowlanych i architektonicznych, sieci trakcyjnej oraz sieci elektroenergetycznej”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 15.01.2020 do 29.01.2020
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.01.2020 - 00:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 30.01.2020 - 00:05