Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Leszno - Stare Bojanowo od km ...

Treść archiwalna

... km 97.675 do km 111.250", realizowanej w ramach zadania pn.: "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2016 - 07:25