Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2017 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 71/Z/17 z dnia 9 października 2017 r. dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: rurociąg tłoczony w ulicy Kolejowej w ...

... Rokietnicy”.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 09.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.10.2017 - 00:00