Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2017 r. o wszczęciu postępowania dla zadania inwestycyjnego - "Przebudowa odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych SN-15 kV i nn-0,4 kV dla likwidacji kolizji z projektowaną ...

... napowietrzną dwutorową linią elektroenergetyczną 400 kV relacji Pątnów - Jasiniec.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 11 październka 2017 r. do dnia 25 października 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.10.2017 - 00:00