Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 46/Z/17 wydanej przez wojewodę wielkopolskiego w dniu 11 lipca 2017 r. dla ...

... inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Rawicz od km 62.350 do km 64.440 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych od km 62.540, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.11.2017 - 07:51