Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400kV Bydgoszcz Zachód Pila Krzewina ETAP III.

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 27 grudnia 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 09.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2016 - 07:29