Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 . o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ...

Treść archiwalna

...  "Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (ETAP II) w zakresie od słupa nr 189 (z wyłączeniem słupa nr 189) do słupa nr 203 (z wyłączeniem słupa nr 203) w ramach zadania budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 grudnia 2016 r. do dnia 26 grudnia 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 09.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2016 - 07:35