Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, ...

Treść archiwalna

... teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Stare Bojanowo - Czempiń od km 111.250 do km 131.080 ".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 grudnia 2015 r. do dnia 24 grudnia 2015 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 09.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2015 - 07:10