Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2018 r. nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska ...

... użytku publicznego pn. „Budowa Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu”, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 14.11.2019 do 28.11.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.11.2019 - 00:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.11.2019 - 00:05