Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2019 r. o wszczęciu dwóch postępowań w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2018 r. nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ...

...  „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko” - Zadanie II od km 18+900.00 do km 33+899.20 (kategoria drogi – droga krajowa), dotyczących odpowiednio zmiany parametrów:

  1. Przepustów oraz wylotu kanalizacji deszczowej
  2. Przepustu PZM 32.38
Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 13.11.2019 do 27.11.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 08.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.11.2019 - 00:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2019 - 00:05