Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 2/2016 z dnia 29.03.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na...

Treść archiwalna

budowie ul. Morelowej w Przeźmierowie (ciąg pieszo-jezdny) - włączenie w ul. Wiosny Ludów, zleconego pn. "wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Morelowej w Przeźmierowie - włączenie w ul. Wiosny Ludów", powiat poznański, województwo wielkopolskie, i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r.

Autor: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Data utworzenia: 11.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:16