Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Konińskiego z dnia 6.03.2018 r. (znak: WA.6740.4.2.2017) o zezwoleniu ...

Treść archiwalna

... na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej realizowanej pod nazwą „Budowa drogi gminnej na odcinku Tomisławie-Kryszkowice-Zielonka”, gm. Wierzbinek

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 09.01.2020 do 23.01.2020
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 07.01.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.01.2020 - 11:49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.01.2020 - 00:05