Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.21.2017.4) uchylającej w części decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 1280/2017 z dnia 12.06.2017 r....

Treść archiwalna

... (znak UA-V-A09.6740.652.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rybaki (droga gminna) w Poznaniu , i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 10.08.2018 do 24.08.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 07.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.08.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.08.2018 - 02:41