Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl...

Treść archiwalna

w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - ETAP I

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2016 r.

Autor: Aida Januszkiewicz-Piotrowska
Data utworzenia: 11.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:18