Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2016 . o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Poznania Nr 1810/2016 z dnia 2 września 2016 r. o zezwoleniu ...

Treść archiwalna

... na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Błażeja (droga gminna) na odcinku od ul. Bogusza do ul. Naramowickiej w Poznaniu, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 grudnia 2016 r. do dnia 26 grudnia 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 07.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.12.2016 - 07:35