Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr 116/Z/18 z dnia 14 listopada 2018 r. udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E59 na ...

Treść archiwalna

... odcinku Wronki – Dobiegniew od km 52+265 do km 81+877 w ramach projektu Prace na linii kolejowej E59 Poznań Główny – Szczecin Dąbie. LOT C.1 od km 52+265 do km 53+500. Linia kolejowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 12.12.2018 do 27.12.2018
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 06.12.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.12.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2018 - 00:05