Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2019 r.o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. nr 1/2018 (znak: IR-III.7820.30.2017.9) o zezwoleniu na realizację ...

Treść archiwalna

...  inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej- Bałtyckiej w Poznaniu”, w zakresie zmiany przebiegu sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz przebudowy sygnalizacji świetlnej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 09.12.2019 do 23.12.2019
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 05.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.12.2019 - 00:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.12.2019 - 00:05