Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (dot. ul. Zdroje i ul. Źródlanej w Czerwonaku)

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2017 r. do dnia 20 września 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 21.09.2017 - 00:00