Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2017 r. o wydaniu decyzji Nr 67/Z/17 z dnia 21 września 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dla inwestycji pn."Przebudowa istniejącej linii ...

... 110 kV relacji Pniewy - Wronki na linię dwutorową. Przebudowa linii na odcinku projektowany słup nr 51-55 (od istniejącego przęsła 52-53 do przęsła 67-68) w skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 116, gmina Pniewy".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r.

Autor: Ewa Lewińska-Okła
Data utworzenia: 04.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.10.2017 - 00:00