Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. o wydaniu dnia 19 października 2016 r. decyzji Nr 265/16 zatwierdzającej zmianę w projekcie budowlanym i zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na budowę ...

Treść archiwalna

... Nr 251/10 z 3 września 2010 r. na inwestycję pn.: "Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią, zasilaniem i stacją energetyczną 6,0/0,4 kV oraz dojazdem, w celu przerzutu wód kopalnianych do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego, gm. Kleczew i Wilczyn".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2016 - 07:28