Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej decyzję Starosty Ostrowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Nr RPA.6740.ID.6.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

... polegającej na rozbudowie ulicy Wysokiej na odcinku od ul. Długiej do ul. Krętej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej, i umarzającej postępowanie w pierwszej instancji.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 04.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2016 - 07:28