Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji nr 4/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 477 Mikstat - Grabów nad Prosną poprzez ..

Treść archiwalna

... rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 477 Mikstat - Grabów nad Prosną z drogą powiatową nr 5583P Ostrzeszów - Namysłaki, realizowanej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 477 Mikstat - Grabów nad Prosną - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 477 Mikstat - Grabów nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów - Namysłaki".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 7 lipca 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r.

Autor: Ewa Ślęzak-Jarczyńska
Data utworzenia: 04.07.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2016 - 09:18