Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 263/17 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie inwestycji w "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów, ...

... w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii 400 kV Pątnów - Jasiniec - Grudziądz". Odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec - Pątnów - województwo wielkopolskie - ETAP II.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 04.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2017 - 00:00