Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, ...

Treść archiwalna

... odcinek Czempiń - Poznań od km 131.080 do km 163.400, w zakresie budowy sieci teletechnicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na stacji Luboń k. Poznania w rejonie przejazdu kolejowego w km 157.352.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 9 grudnia 2015 r. do dnia 23 grudnia 2015 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 04.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.12.2015 - 07:25