Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 58/Z/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji...

pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej”, w m. Chludowo, gm. Suchy Las

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 05.09.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 19.09.2017 - 00:00