Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego Nr 300/2016 z dnia 18.05.2016 r. o zezwoleniu na ...

Treść archiwalna

... realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 września 2016 r. do dnia 20 września 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 31.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.09.2016 - 07:24