Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. wydana decyzja Nr 4/2017 (znak IR-III.747.3.2017.11) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej ...

... linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów-Jasiniec-Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 30.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.09.2017 - 00:00