Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ..

... dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10 + 3 km", w zakresie nieruchomości o nr. ewid.: 878/1, 1021 ark. 2 obręb: 0003 - Cielcza, i 118 ark. 1 obręb: 0008 - Mieszków, jednostka ewidencyjna: 300602_5, Jarocin - obszar wiejski, gmina Jarocin, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 31 sierpnia 2017 r. do dnia 14 września 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 30.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.09.2017 - 00:00