Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r. Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla ...

... inwestycji pn. Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec-Pątnów.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 września 2017 r. do dnia 18 września 2017 r.

Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 30.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.09.2017 - 00:00