Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r. nr 21/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

... polegającej na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznań -Kępno - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 15 września 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 30.08.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.09.2016 - 08:35