Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 71/Z/13 wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 22 lipca 2013r. dla ...

Treść archiwalna

... inwestycji pn.: "Przebudowa stacji Czempiń od km 131.080 do km 134.500 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 stycznia 2016 r. do dnia 19 stycznia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2016 - 07:17