Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. o wydaniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 1003/2017 z dnia 11.05.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na ...

... rozbudowie ul. Czarna Rola oraz wydaniu decyzji uchylającej w całości ww. decyzję Prezydenta Miasta Poznania.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 03.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.08.2017 - 00:00