Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016 r. o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2010 r. nr 21/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej...

Treść archiwalna

na budowie drogi ekspresowej S-11 Poznań - Kępno - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudową ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 od Al. Słowackiego do węzła "Ostrów Wielkopolski" na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-ll, zmienionej ostatecznymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012 r. i 7 czerwca 2013 r. w zakresie istotnych zmian w projekcie budowlanym, tj. budowy przejścia PP-7a pod drogą ekspresową S-11 w km 400+070.00. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 20 października 2016 r.

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 04.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.10.2016 - 07:59