Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. o wydaniu w dniu 2 listopada 2016 r. postanowienia o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 6/2011 z dnia ...

Treść archiwalna

...  7 kwietnia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa, relacji Szczecin -Lwówek, zlokalizowanego na nieruchomościach, bądź ich częściach, położonych na terenie gminy Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 24 listopada 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 03.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2016 - 07:29