Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji nr 25/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry”, której nadano ...

... rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 06.12.2019 do 20.12.2019
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 03.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.12.2019 - 00:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.12.2019 - 00:05