Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji ...

... drogowej pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko” - zadanie II - zwanej dalej decyzją zrid, w zakresie zmiany parametrów przepustu PZM 32.38.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 05.12.2019 do 03.01.2020
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 03.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.12.2019 - 00:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2020 - 00:05