Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2016 . o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 283/16 z dnia 9 listopada 2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Budowa budynku ...

Treść archiwalna

... technologicznego na stacji 220/110kV Czerwonak wraz z kanalizacją sanitarną z bezodpływowym zbiornikiem, kanalizacją deszczową wokół budynku do studni Dl4.8, zewnętrzną instalacja wodociągową od policznikowego wodociągu do budynku technologicznego".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 29.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.12.2016 - 07:40