Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 . o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Nr 304/16 na inwestycję pn.: "Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego" obejmującą: ...

Treść archiwalna

... budowę zbiornika wodnego retencyjnego wraz z filtrem gruntowo - roślinnym oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 29.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.01.2017 - 08:44