Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, ...

Treść archiwalna

... teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Żmigród - Rawicz od km 59.693 do km 64.440 ".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 5 stycznia 2016 r. do dnia 19 stycznia 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 29.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.01.2016 - 07:17