Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 22/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków, polegającej na budowie chodnika w m. Chełst ...

... od km 19+587 do km 19+739 (strona lewa)”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 31.10.2019 do 14.11.2019
Autor: Paulina Iracka
Data utworzenia: 28.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.10.2019 - 00:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2019 - 00:05