Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2016 . o wydaniu decyzji nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 (droga krajowa) - odcinek ..

Treść archiwalna

... I od km 0+764,87 do km 4+382,42.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 4 listopada 2016 r. do dnia 18 listopada 2016 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 28.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2016 - 07:30