Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2017 r. o wydaniiu decyzji nr 11/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 (od km 0+000,00 do km 9+225,81) ...

...  na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska, realizowanej w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (~km 9+200,00).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 28.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.08.2017 - 00:00