Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr 20/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku od km 3+707,60 do km 3+818,00 w miejscowości ...

... Tarnowo Pałuckie, realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 17 stycznia 2018 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 28.12.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.01.2018 - 00:00