Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2020 z dnia 30 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w ...

Treść archiwalna

... zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska (etap I)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 01.09.2021 do 15.09.2021
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 27.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.09.2021 - 00:36
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 16.09.2021 - 00:05