Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Starosty Poznańskiego Nr 4/2018 z dnia 27.02.2018 r. o zezwoleniu...

Treść archiwalna

na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego na odc. od km 0+673 do ulicy Łagiewnickiej

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 06.09.2018 do 20.09.2018
Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 04.09.2018
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 06.09.2018 - 00:01
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 21.09.2018 - 00:05