Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej - ...

... - Bałtyckiej w Poznaniu".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 listopada 2017 r. do dnia 13 grudnia 2017 r.

Autor: Marcin Karpiński
Data utworzenia: 27.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.12.2017 - 00:00