Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 31 lipca 2017 r. do dnia 13 sierpnia 2017 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 27.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.08.2017 - 02:17